Skrivetolkning

Skrivetolkning

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING tilbyder skrivetolkning for  Døve, døvblevne, hørehæmmede, døvblinde, døvblindblevne og personer med CI.

Uddannelsestolkning

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING har indgået leverandøraftale med STUK – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om levering af skrivetolkning til  uddannelser i Region Nordjylland, Midtjylland og Region Hovedstaden og vi er fritvalgsleverandør i Region SydDanmark og Region Sjælland.

Skal du fortsætte dit studie eller starte på ny uddannelse? – Skal du bruge skrivetolk?

Kommunikation og Formidling har landets stærkeste team af skrivetolke. Vores skrivetolkeerfaringer er bl.a. skrivetolkning ved:

Jura – DTU – Teologi – AMU-kurser – VUC – Civilingeniør – Sygeplejerske – HTX – Pædagog – HF/Gymnasiet – Fysioterapeut – Miljøteknologi – Sundhed/Ernæring – Design – og dette er blot et udpluk af alle de uddannelsesområder, vi har leveret skrivetolkning til.

Vi skrivetolker på alle uddannelsesniveauer og leverer også skrivetolkning på engelsk.

Skal du bruge skrivetolk ved dit kursus/studie, kontakter du, din studievejleder og/eller SPS-vejleder på din uddannelsesinstitution. De vejleder og hjælper med ansøgning til skrivetolkning. Du er også velkommen til at kontakte Kommunikation og Formidling på SMS 50525363 eller mail ii@ingeliseisak.dk. Vi står til rådighed med vejledning om studie-skrivetolkning.

Skal du i gang med uddannelse, og har du brug for skrivetolk, har du mulighed for at ansøge om specialpædagogisk støtte (SPS). Specialpædagogisk støtte kan være skrivetolkning under dit uddannelsesforløb.

På hjemmesiden for Undervisningsministeriet – Styrelsen for undervisning og Kvalitet, kan du finde information og vejledning om SPS. Skrivetolk til uddannelse søges via det pågældende uddannelsessted.

Læs mere om SPS: spsu.dk

Hvordan foregår skrivetolkning?

Skrivetolkning foregår ved, at skrivetolken på sin PC skriver det, der bliver sagt i den givne kommunikationssituation. Tolkebrugeren læser på iPad eller mini PC det, som skrivetolken har skrevet.

Er der flere skrivetolkebrugere tilstede, kan teksten blive vist på storskærm, eller der er mulighed for, at flere små skærme kan tilkobles. Skrivetolkning foregår simultant, hvilket giver tolkebrugeren mulighed for at deltage i møder, konferencer, personalemøder, foredrag, undervisning og andre kommunikationssituationer på lige fod med andre.

Skrivetolkene ved KOMMUNIKATION OG FORMIDLING er professionelle og erfarne skrivetolke. Skrivetolkene har gennemgået skrivetolkeuddannelsen, er certificerede skrivetolke, kursusuddannede og/eller er uddannede translatører, korrespondenter, eller har andre sprogfaglige formidlingskompetencer.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING kan tilbyde skrivetolkning i alle kommunikationssituationer og på alle konversationsniveauer.

Skrivetolkene er underlagt tavshedspligt. De arbejder i den professionelle tolkerolle med høj faglighed, med loyalitet for alle parter i tolkesituationen og er yderst servicemindede.

Ny skrivetolkebruger

Er du ny skrivetolkebruger, tilbyder vi individuel vejledning om det at bruge skrivetolk.

Kontakt mig gerne for yderligere information og vejledning om skrivetolkning.

Bevilling til skrivetolkning

Skal du bruge skrivetolk, kan du ansøge om bevilling i den offentlige sektor. F.eks. din kommune, jobcenter, STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller DNTM Den Nationale Tolkemyndighed.

Har du brug for vejledning om hvor du kan søge bevilling til skrivetolkning, er du velkommen til at kontakte mig, så hjælper vi dig videre til den rette instans.

Tolk til job og karriere

Arbejdsrelateret tolkning:

Døve, døvblevne og hørehæmmede har mulighed for at søge om personlig assistance i form af skrivetolk til fx:

  • Personalemøder
  • Information, vejledning og aftaler om arbejdsopgaver
  • Andre jobrelaterede kommunikationssituationer på arbejdspladsen
  • Efter- og videreuddannelse i relation til job eller ledighed

Det er ved jobcentret du søger om personlig assistance.

På beskæftigelsesministeriets hjemmeside under: Specialfunktionen Job & Handicap, kan du læse om personlig assistance:

  • Til Erhverv

Her kan du hente oplysninger om, hvordan du ansøger om skrivetolk, og hvor du søger tolkebevilling og hente blanket til ansøgning om personlig assistance.

Læs mere på: bmhandicap.dk